Полицията провежда втория етап на акция „Зима” от днес

Полицията провежда втория етап на акция „Зима” от днес. От 01 до 30 ноември 2022г. се провежда традиционната акция „Зима“. Акцията се провежда в продължение на повече от 28 години по инициатива на Съюза на българските автомобилисти в партньорство с МВР-Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Пътна полиция“ и Българския Червен кръст.
От 11 до 20 ноември 2022г. – кампания „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“. Насочеността е към превенция над поведението на пешеходците, пътниците и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.
Контролът на пътна полиция ще бъде насочен към спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение, както и за даване от водачите на ППС на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. Специално внимание ще се обръща на пешеходците, в тъмната част на денонощието /при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци/, движещи се неправилно особено извън населени места. По отношение гарантиране безопасността на пешеходците в т.ч. на организираните групи /деца, възрастни, хора със специални потребности/. Организирана група с деца на възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, и задължително се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение, водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп!Деца“, с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства. За осигуряване безопасното пресичане на платното за движение от деца всяко лице на възраст над 18 години може да подаде сигнал с палка „Стоп!Деца“, с червен флаг или с ръка. Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП,както и към такива, които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. При констатиране на неизползване на обезопасителни колани /системи/каски от пътници отношение ще се взема спрямо тях /Само когато са навършили 16 години/ и във всички случаи спрямо водачите в съответствие със законовите разпоредби. Ще се следи за недопускане отнемането на предимството на пешеходците от страна на водачите на ППС.