Полицията провежда третия етап на акция „Зима”

От 21 – 30 ноември 2022г. е планирана кампанията „Безопасно шофиране през зимата“. Тя е насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи.
По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взема отношение. По време на акция „Зима“ е планирано и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците на пътя.