Полицията се среща с обществеността в Ардино

Публична среща на служители от Районното полицейско управление в Ардино с обществеността се проведе в местния клуб на пенсионера. Основните цели на срещите са да се подобрят сигурността в населените места и качеството на полицейската работа. Районният инспектор Венелин Венелинов запозна присъстващите с резултатите от работата на полицейските и младши полицейски инспектори. През изминалата 2017 година в РПУ-Ардино са проведени над 400 срещи с граждани, държавни учреждения, фирми, заведения. Особено внимание се обръща на самотно живеещи лица, като се посещава от полицейски служители.
Инспектор Венелинов разясни на присъстващите за най-често използваните методи за телефонни измами. Той препоръчи превантивни мерки за недопускане на всякакъв вид нередности. Набелязани бяха конкретни мерки по подобряване на обществения ред на територията на общината. Инспектор Венелинов благодари за гражданите за съдействието им при разкриването на престъпления и установяването на нарушения на обществения ред. Изказа благодарности за доброто взаимодействие и с ръководството на община Ардино и кметовете на населените места. Присъстващите изразиха задоволството и възхищението си от извършената дейност. Те предложиха да се поставят необходимите пътни знаци за намаляване на скоростта по пътното платно с цел намаляване на предпоставките за пътно-транспортните произшествия.