Положиха нов асфалт в Падина

Жителите на махалите „Жеден“ и „Звегор“ към ардинското село Падина се радват на новоасфалтирани улици. Това съобщи кметът Кямил Кичуков. Той отбеляза, че е положен нов асфалт и на отсечката от гробищния парк към махала „Падина“, както и в централната част на селото. „Предвидените количества и отсечки са положени и асфалтирани с изключение на махалите „Байчево“ и „ Узунова“. Същите отпаднаха, поради това, че предстои изпълнение на проект за водоснабдяването му, както и на махала „Стара Падина“, уточни Кичуков. От името на всички жители на Падина той поздравява ръководството на общината в лицето на кмета Ресми Мурад, че изпълнява поетите ангажименти към избирателите по благоустрояването на населените места.