Помощ за двойки с репродуктивни проблеми в Дупница

Заявленията са подадени в срок и отговарят на изискванията. Заявителите са приложили документи за извършени разходи по инвитро процедури. Само една двойка не е одобрена заради липса на правно основание. Всички одобрени кандидати ще получат по 2 000 лева от общината. В бюджета е заложена сума от 30 000 лева, а недостигащите 2 000 лева ще бъдат осигурени като помощ от Общинския съвет.