Попълниха състава на Европейската прокуратура

Съветът на ЕС назначи 22-ма европейски прокурори в Европейската прокуратура. Засега страната ни е представена само от Теодора Георгиева. Прокурорите, заедно с европейския главен прокурор, ще осъществяват надзор на разследванията и действията по повдигане и поддържане на обвинение и ще образуват колегията на Европейската прокуратура.
Европейската прокуратура ще извършва разследвания и наказателно преследване, и ще упражнява правата на прокурор в съдилищата на държавите от ЕС. Европейските прокурори се назначават с мандат от шест години, който не подлежи на подновяване. В края на този период Съветът може да реши да удължи мандата най-много с три години. Очаква се Европейската прокуратура да започне работа в края на 2020 г.