Поставиха бариера пред „Пентагона” в Кърджали

Живущите в комплекс „Πeнтaгoн“ в Кърджали благодарят на общинска администрация, заради поставената бариера пред комплекса. „Преди бариерата беше много опасно за нашите деца, а също и за децата, които идват в парка. Имаше интензивно движение по пътя между комплекса и парка. Децата от парка пресичаха тази улица, за да си купят сладолед. Благодарим на кмета Хасан Азис за поставената бариера”, това каза Рамадан Агата от комплекса.