Поставят информационни табели в община Кирково

Всички исторически, културни и природни забележителности в община Кирково ще бъдат обозначени с информационни табели. Кметът на общината Шинаси Сюлейман, председателят на Управителния съвет на Местната инициативна група „Кирково-Златоград” Сали Рамадан и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” подписаха договор за финансиране на проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство на територията на община Кирково” по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”.
Целта на проекта е чрез изработването и монтирането на табелите да се даде възможност на туристите и гостите на общината да се запознаят добре с историческите останки от различни епохи, културното наследство, биоразнообразието, уникалните природни забележителности и дивата природна среда на територията на общината, каза кметът Шинаси Сюлейман.