Постоянните комисии заседават днес в Минерални бани

Председателят на Общинския съвет в Минерални бани събира днес Постоянните комисии във връзка с предстоящото заседание на местния парламент на 29-ти януари. Най-напред в 10,00 часа на 26-ти януари се събира Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика.
Половин час по-късно в заседателната зала на Общинския съвет започва работата на Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Заседанието на Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет в Минерални бани ще започне от 11,00 часа.