Почистват от стари дървета парка в Ямбол

Стартираха санитарно-възстановителните дейности в парцела западно от Спортна зала „Диана“ в Градския парк на Ямбол. Предвидено е да бъдат премахнати напълно изсъхналите дървета (гледичии и акации), болни и в пределна възраст широколистни с огромни хралупи тополи, видове от случаен произход без декоративна стойност като сливи и черен бъз. Дейностите включват още изваждане на пънове, прочистване на терена от падналата дървесна маса и подготовката му за залесяване.
След приключване на санитарната сеч на изсъхнали, болни и с изчерпан капацитет дървета на тяхно място ще бъдат залесени декоративни широколистни и иглолистни видове, които ще обновят и тази паркова територия.