Правителството одобри проекта за Бюджет 2024

Кабинетът „Денков-Габриел“ одобри законопроекта за държавния бюджет за 2024 година. Заедно с това бе одобрена и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2024-2026 година, която представлява мотивите към законопроекта, съобщиха от Министерския съвет.
Бюджет 2024 и Актуализираната среднобюджетна рамка за периода 2024-2026 г. са разработени в рамките на Маастрихтските критерии, се казва в съобщението. За сектор „Държавно управление“ дефицитът е съответно 2,9% от БВП за 2024 г., 3,0% от БВП за 2025 г. и 2,5% от БВП за 2026 г. Според информацията, дефицитът за средносрочния период да бъде в рамките на фискалните правила и ограничения по националното и европейското законодателство. Условието е да има пари за необходимите разходи. Акцентът е върху социалните политики, инвестиционните програми и реформите, финансирани както от националния бюджет, така и от сметките за средства от ЕС.
Макроикономическата прогноза на Института за анализи и прогнози към МФ предвижда през 2024 г. растежът на БВП да се ускори до 3,2% поради нарастване на инвестициите в икономиката и достигане на размер от 205,8 млрд. лв. За 2025 г. и 2026 г. БВП ще се повишава с по 3%. През прогнозния период се очаква инфлацията да продължи плавно да се забавя, следвайки очакваната динамика при международните цени. Прогнозата е средногодишната инфлация да се понижи до 4,8% през 2024 г., 2,8% през 2025 г. и 2,2% през 2026 г. Енергийните стоки ще имат отрицателен принос към инфлацията, дължащ се на очакваното поевтиняване на транспортните горива. Планираната консолидация на дефицита на сектор „Държавно управление“ до 2026 г. се постига въпреки значителния ефект от отразяването в разходната част на очакваните доставки в сектора на отбраната през 2025 г.