Право есенно издание на „Да изчистим България заедно”

Министерството на околната среда и водите е традиционен участник и важен партньор в организирането и провеждането на екологичната инициатива на bTV Media Group „Да изчистим България заeдно“. МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда осигури 40 000 чувала и 80 000 бр. ръкавици, както и ваучери за гориво за транспортирането на събраните отпадъци. Общата стойност на закупените материали и ваучери е близо 53 000 лв.
Както и през предходните години на кампанията, събраните отпадъци от замърсените терени ще се депонират на съществуващите общински и регионални депа в периода 16 и 17 септември без да се заплащат отчисления по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците. В деня на есенното почистване– 16 септември, експертите от регионалните екоинспекции и МОСВ ще обобщят данни за количеството събрани и депонирани отпадъци. Ръководният екип, служителите на централната администрация и изнесените структури на министерството ще се включат активно в инициативата.
Задължение на Общините е да определят и оповестят на населението местата за почистване на своята територията и пунктовете за раздаване на консумативите на 16 септември.
РИОСВ – Хасково кани всички общини, институции, училища и граждани на територията на областите Хасково и Кърджали, да се включат на 16 септември в инициативата „Да изчистим България заедно”! В деня на кампанията на 16.09.2017г. от 9,00 до 17,00ч. дежурният телефон на РИОСВ- Хасково ще бъде 038/60-16-17.