Преброителите от Ямбол получават материалите си

Днес и утре от 14:00 часа до 18:00 часа във фоайето на зрителната зала на Община Ямбол ще се раздават материалите на преброители, контрольори и придружители, които ще подпишат и граждански договори във връзка с участието си в провеждането на Преброяване 2021.
Следва всички преброители и контрольори да се явят на упоменатите дати и часове за получаване на материалите, спазвайки следното разпределение:
- на 9 септември /четвъртък/: участниците в преброяването, чието собствено име започва с букви от А до Л;
- на 10 септември /петък/: хората, чието собствено име започва с букви от М до Я.
За справки: тел. 046/686 319, Десислава Атанасова – младши експерт ОСИ – Ямбол.