Превръщат „Етър”-а в музей за креативен културен туризъм

Започва изпълнението на мащабния проект за превръщането на комплекса на открито „Етър“ край Габрово в музей за креативен културен туризъм. Разработката обхваща дейности по 15 позиции. Те трябва да бъдат изпълнени за две години, в които музеят ще продължи да посреща посетители.
Проектът, за който Габровската община получи безвъзмездно почти 7 милиона лева европейски средства и осигури още 3 милиона чрез кредит, включва реставрация на уникалните водни съоръжения и къщите на Етърската чаршия, създаването на модерна експозиционна площ, ремонт на хотелската част и обособяване на нови ателиета. Цялостната разработка е въз основа на установени проблеми със съоръженията и сградния фонд в музея, отворен преди 55 години. Проектът предвижда виртуална и добавена реалност в определени зони. Този замисъл беше критикуван при обсъждането, заради опасенията, че ще се наруши автентичната среда в музея, създаден като жива картина на отминала епоха.