Предизборната кампания стартира тази вечер

Официално в полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 9 юни избори за народни представители в следващия парламент, и за български евродепутати. Тя ще продължи до полунощ на 7 юни.
Кампанията стартира 30 дни преди изборният ден, и се води на български език. Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване в устна и писмена форма на публични предизборни събрания, могат да ползват и доставчиците на медийни услуги за разпространяване и създаване на информация и съдържание. Такива услуги са печатните медии, тези разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, онлайн новинарските платформи. Не са медийни услуги социалните мрежи – Facebook, Twitter, други подобни. Затова те не подлежат на регулация.
Медийните доставчици носят редакционна отговорност. При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания те се отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен. В кампанията има и редица забрани, сред тях са тези за публикуването и излъчването на анонимни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите и частната, общинската и държавната собственост, и пречат на безопасността на движението.
Забрани а има и за агитация, която накърнява добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, за използването на герба и знамето на Република България или тези на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения. Агитация е забранена в държавния и общинския транспорт, както и провеждането на такава в държавните и общински предприятия. Забрана има и за това в търговска реклама да се отправят политически внушения. Специални са и правилата за отразяване на предизборната кампания от двете обществени медии – Българската национална телевизия и Българското национално радио, те отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, и след подписани споразумения с формациите, които се явяват на вота, за безплатните и платените форми, темите и екипите. В двете медии кампанията се открива и закрива с клипове, които се излъчват безплатно.