Предлагат каньона „Шегава” да стане природна забележителност

Природазищитници от Кюстендил предлагат известният каньон Шегава при Земенския пролом да бъде обявен за природна забележителност.
Предложенето, коментирано в мрежите, е подкрепено и от проведения в неделя в кюстендилското читалище „Братство“ форум на Организацята Зелените обучение „Застъпници на природата“, на който лектори бяха едни от най-опитните природозащитници в България. Уникалният лабиринт от зъбери, отвесни стени, от високи до 200 м. скали е между кюстендилските села Буново и Раждавица. Посещеван е от туристи през всички сезони, както и от любители на екстремни изкачвания. Докато съществувал и клубът по алпинизъм в Кюстендил, там катерили едни от най-известните алпинисти на града, участвали в национални експедиции, сподели природозащитникът и планинар инж. Севделин Атанасов.