Предоставят вода и хранителни продукти на пострадалите в Карловско

Бутилирана вода и хранителни продукти ще бъдат предоставени на жителите от населените места в Пловдивско, които пострадаха от наводненията в региона. Служебното правителство прие на днешното си заседание решение, с което от държавния резерв се освобождават общо 68 040 литра бутилирана вода за питейни нужди по 1,5 литра, както и 32 920 кг. консервирани хранителни продукти.
Помощта ще бъде предоставена безвъзмездно на кмета на община Карлово, който следва да организира получаването, разпределението и използването на освободените от резерва количества вода и храна по предназначение за нуждите на населението в пострадалите села. Съгласно решението на правителството, председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” ще организира предаването на количествата бутилирана вода за питейни нужди и консервирани хранителни продукти на Община Карлово.