Председателят на ОбС в Минерални бани свиква постоянните комисии

Председателя на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф свиква постоянните комисии на 20-ти септември. Първа, от 10,00 часа ще заседава Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Половин час по-късно ще започне работа и Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани. Заседанията ще се проведат в Заседателната зала на общината, каза още Мехмед Лятиф.