Председателят на ОбС – Минерални бани свиква постоянните комисии

Председателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф свиква Постоянните комисии днес. Най-напред, в 10,00 часа ще заседава Постоянната комисия по общинска собственост, Териториално селищно устройство, екология и аграрна политика.
Половин час по-късно в заседателната зала на общината се събира и Постоянната комисия по културно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура и транспорт.
За 11,00 часа е насрочено заседанието на Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани.