Представиха националния план за справяне с пандемията

Днес представиха Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. Страната се разделя на 6 клъстера по области:
1 клъстър – Видин, Монтана, Враца
2 клъстър – Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе
3 клъстър – Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Варна, Добрич
4 клъстър – София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград
5 клъстър – Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Хасково
6 клъстър – Сливен, Ямбол, Бургас
Този подход прави лесен и предвидим за хорта процеса за управление на кризата, уверен е премиерът. В момента все още нищо няма да бъде затваряно но само дни ни делят от сериозна Омикрон вълна, смята Кирил Петков. Затова и днес се представя този нов модел за управление на кризата базиран на спецификите на Омикрон варианта, на конкретни научни данни и математически модели.
„Освен интензивните легла подходихме практично по области и там, където има области с малко интензивни легла, да се вливат в области с повече и така намалява рискът за затваряне на области с по малко интензивни легла. Според показаната от премиера карта страната е разделена на 6 клъстера по области, в които в реално време ще се следят ситуацията и необходимите мерки. „Тази карта ще бъде представяна на българското население всеки ден, така че не само да се покаже докъде сме стигнали, а и какво се очаква в следващите 5 дни. Това означава, че ще има ниво на прогноза, така че всяко семейство и всеки бизнес да може да планира какво се случва през следващите дни. Като много важен елемент в тази програма той определи и поставянето на децата особено на учениците от 1 до 4 клас, като приоритет, защото данните сочат, че неприсъственото обучение води до дезаинетресованост от връщане на присъствени занимания.
Мерките в плана включват 4 етапа като във всеки от тях посещението в училище, особено за малките деца, е приоритет. Първите три етапа са съответно при 50, 60 и 70 процента запълняемост на леглата и съответно мерки, сходни с тези в момента“, обясни Петков. Етап 4 е критичният етап – 80 процента запълнени легла и опасност хора да нямат достъп до тях. Тогава ще се затворят бизнеси в сферата обслужват хора без храни и аптеки. Според картата днес, в северен централен клъстър има опасност за навлизане в етап 4, всички останали обаче са на етап 1.
10 мерки за подкрепа на бизнеса и хората също фигурират в новия план. Здравният министър Асена Сербезова подчерта, че важен елемент в плана е предвидената координация между всички министерства. „Данните на национално ниво да бъдат разпределени на регионален принцип и да имаме три до пет дена за обявяване на мерките. Затова се прави този модел математическо моделиране, да не изпадаме в ситуация, в която в рамките на 24 часа да бъдат налагани някакви мерки“, обясни тя.