Представиха Общия устройствен план на Дупница

Мащабният документ регламентира предназначението на отделните територии. Обособени са логистични зони – като автокъщите край Пиперево, производствени зони, зони за курортни дейности – край Самораново и Бистрица. В Дренски рид ще има зона за отдих и вилна зона.
Предвижда се урегулиране и разширяване на жилищните зони както в града /например в жк “Бистрица”/, така и във всички села. Предвидено е обособяване на парк от 290 декара в местността Кулата. Не се предвижда реализирането на Общия устройствен план да предизвика негативно въздействие върху околната среда. Предстои приемането му от Общинския съвет.