Представят системата за свързаност на Бърза помощ с болниците

Системата за свързаност на спешна помощ с болниците ще представят днес здравният министър и министърът на електронното управление. Технологията е създадена от „Информационно обслужване“. Целта е да не бъдат връщани пациенти и да търсят друга болница заради претоварване на лечебни заведения.
Друг проблем е липсата на обратна връзка дали пациентът е хоспитализиран по клинична пътека или е изписан. С новата система трябва да се обхване цялата верига от получаването на сигнала на спешния телефон 112 до статуса на пациента след постъпването му в болницата.