Представят читалището като общностно пространство

Последният проект на Хамалогика се казва Форум ОТКРИТО и поставя въпроса за ролята на общностните пространства в един град – как такива места могат да бъдат средища на активното гражданско общество и да предоставят възможност на хората да учат повече за себе си и за света в една среда, където се развиват междуличностни умения, чувство на осъзнатост и отговорност, емпатия…
В открит диалог и в една неформална среда организаторите ще разгърнат темата в три дни чрез дискусии, презентации и прожекции. Целта на събитието е да се популяризира съвременното читалището като общностен център и младежко пространство чрез актуални теми за култура, образование и социални иновации.
Програмата на форума развива темата за общностните пространства в три направления: Образование, Култура и Общество. В първия ден ще бъдат представени примери за образователни алтернативи и нестандартни форми на обучение за различни възрастови групи. Вторият ден е посветен на културата в нейната многостранност и многопластовост като цялостен модел на човешко поведение, като споделени ценности и цели. Последният ден е отреден на силата и ролята на общността като взаимозависима мрежа от човешки отношения, погледната отвън и отвътре.
Участниците са представители на различни организации и неформални групи като: Сдружение Екосистем Юръп, Френе – център за иновативно обучение, Гараж – колективна платформа за независими артисти, Интеракт клуб Бургас – Пиргос, Think Forward – студио за иновативна архитектура и дизайн, Фермерски пазар Бургас, 5kmrun, Unlock the Stage: Отключи Сцената и др.
Основните цели на проекта са от една страна читалище Хамалогика да се популяризира като общностен център и младежко пространство в Бургас, а от друга – да се създадат възможност за обмен на добри практики и установяване на нови партньорства в НПО сектора в Бургас.
Форум ОТКРИТО ще се проведе от 29 септември до 1 октомври 2017 г. в залата на читалище „Хамалогика“.