Предстои поскъпване на водата в София

След съдебно решение, с което се увеличава нормата на възвращаемост на капитала на „Софийска вода“ – днес, на заседание на КЕВР, стана ясно, че държавният регулатор ще утвърди размера на нормата на 10 юли. Нормата на възвращаемост се отразява на крайната цена на водата за потребителите.
КЕВР определи 8,12 на сто, както на всички други големи ВиК оператори. Директорът на „Софийска вода“ Васил Тренев коментира: „С днешното заседание се следва процедурата по одобрение на бизнес плана на „Софийска вода“, който бизнес план беше предаден на КЕВР през есента на миналата година. Ние предложихме за тази година увеличение на цената на водата с 22,34%, което се базира основно на увеличение на цени на материали, стоки и услуги, които „Софийска вода“ използва, включително и възнагражденията вследствие на натрупаната инфлация. „Софийска вода“ работи 2022 и 2023 година без увеличена цена, тъй като няма бизнес план, т.е. акумулираното увеличение към тази година е това, което ние сме предложили“.