Предупредиха за артилерийски стрелби в община Мъглиж

Предупредиха населението на община Мъглиж за предстоящи стрелби. На основание Писмо № 3-2916/ 24.11.2017г. на Командира на военно формирование 22180-гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 06, 07 и 08.12.2017г. ще се проведат стрелби със стрелково оръжие, бойни машини и артилерийска материална част на УЦ ”Тюлбето”.
Стрелбите ще се провеждат от 08.00 ч. до 22.00 ч. С цел недопускане на нещастни случаи, в района на полигона не се допускат хора, машини и животни. Преди стрелбата ще бъдат разставени постове на отцепление. На всички хора, преминаващи през постовете и не изпълнили техните законни искания , ще им бъде потърсена съдебна отговорност на основание чл.389, ал.1 от Наказателния кодекс.