Презентираха „Природен парк Сакар” на работна среща

Заместник областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова участва в работна среща за популяризиране на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 по българо – турски трансграничен проект. В приветствието си към форума тя изтъкна значимостта на зоните от НАТУРА 2000, които се намират на територията на региона и неоценимото богатство, което представляват те за нас.
Форумът бе организиран от Сдружение ,,Природен Парк Сакар“. Семинарът бе част от учебно пътуване в Хасковска област, което е част от проекта ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ по Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020. Партньор на „Природен Парк Сакар“ е турската неправителствена организация DAYKO. Във форума участваха преподаватели от Горския Факултет на Истанбулския университет, експерти от Национален Парк Инеада, природозащитни и младежки организации, земеделски и пчеларски асоциации от двете съседни страни. Лектори бяха експерти от Зелени Балкани, които имат водеща роля при изграждането на НАТУРА 2000 в Страната, както и експерти от РИОСВ Хасково. Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ представи пред партньорите от Турция най-значимите зони от НАТУРА 2000 на територията на Област Хасково –,,САКАР“, ,,Маджарово“, ,,Родопи – Източни”, ,,Язовир Ивайловград“ и ,,Река Марица“.
Натрупаният опит от страна на турските партньори ще бъде използван в процеса на присъединяване на Турция към ЕС и свързаните с това ангажименти за изграждане на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, особено в района на Странджа и близките трансгранични райони, единодушни бяха партньорите и гостите на форума.