Президентството: Контрол над НСО упражнява Народното събрание

Главният секретар на президента Димитър Стоянов напомни във Фейсбук, че законът на НСО не се познава дори от тези, които са го приели. Стоянов коментира, че НСО се контролира от Народното събрание. Ето какво пише той: Освен, че КРБ му е далечна, човекът работил Закона за НСО (2015 е приет) демонстрира, че не познава и самия Закон. А думите, изречени в посока Закона за изменение и допълнение на Закон на НСО, показват системно непознаване на материята. Президентът ръководил НСО и била подчиненана и контролирана само на него.
Какво пише в Закона за НСО:
Чл. 7. Президентът на републиката осъществява общо ръководство и контрол върху дейността на Националната служба за охрана, като:
1. назначава и освобождава началника на службата след съгласуване с Министерския съвет и заместник-началниците – по предложение на началника на службата;
2. утвърждава основните структурни звена и общия числен състав;
3. удостоява офицери с висши офицерски звания.
Какво е общо ръководство и контрол е записано в точки 1-3 И забележете кой упражнява контрол съгласно Закона за НСО:
Чл. 12. Народното събрание упражнява контрол върху дейността на Националната служба за охрана съгласно Конституцията на Република България чрез постоянна комисия.