Президентът Радев върна Закона за банковата несъстоятелност

Президентът Румен Радев връща за ново обсъждане в парламента Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, съобщи днес прессекретариатът на държавния глава. Той се е обявил против три алинеи в Преходните и заключителните разпоредби, приети на 9 февруари 2018 г. С тях се преуреждат с обратно действие в нарушение на правовата държава настъпили правни последици, придобити права и погасени задължения.
Промените, изготвени от ДПС, засягат длъжниците на КТБ, които са прехвърляли свои дялове, докато банката е била поставена под надзор. Това са сделките, сключени след периода 20 юни 2014 г. Идеята е синдиците на банката и представители на Фонда за гарантиране на вземанията да могат да обявят за недействителни сделките, които са били обезпечавани с прехвърляне на търговски дялове. Промените в залата минаха основно с гласовете на ДПС и на депутатите от ГЕРБ.
В мотивите, с които президентът налага вето, пише, че парламентът трябва да обсъди колко са обезпеченията, които ще бъдат нищожни, колко са прехвърлянията на акции и дялове, които ще бъдат относително недействителни, както и каква ще е стойността, с която ще бъде увеличена масата на несъстоятелността на КТБ след прилагането на закона. Само по този начин защитата на обществения интерес ще придобие конкретни измерения, посочва Румен Радев.