Президентът Радев: Имаме нужда от стратегия за икономиката

Необходима е дългосрочна, всеобхватна стратегия за развитие на българската икономика, основана на задълбочен експертен анализ, която да надхвърля ограничения мандат на дадено правителство. Това заяви президентът Румен Радев, който проведе среща на „Дондуков 2“ със служебния вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов и представители на Експертния съвет за икономически анализи в България.
Съветът, в който на доброволни начала участват водещи икономически специалисти, има за цел да предоставя на обществото и институциите позиции, становища и предложения за икономическата политика на страната и да подпомага вземането на решения в тази област. Съветът има консултативен характер и се председателства от Пламен Ненов, професор по макроикономика в Norwegian Business School. Държавният глава отбеляза необходимостта от активна обществена дискусия за икономическото развитие на страната и недопускане на нейното неглижиране и провеждането й единствено в рамките на предизборни кампании. Президентът открои и приноса на независимата академична оценка на икономическите процеси в страната, основана на постиженията на съвременната наука, която все повече трябва да бъде използвана и при определянето на политиката за икономическото развитие на България.