Президентът Радев наложи вето на Закона за подземните богатства

Президентът наложи вето на промените в Закона за подземните богатства, приет преди 8 дни. Румен Радев изразява несъгласие с отделни разпоредби в закона относно концесиите за добив на подземни богатства. Президентът оспорва ресурсите от трети лица, разширяването на правата на концесионерите, удължаването на сроковете и рискове за околната среда.