Привикването на запасняци е рутинна мярка според МО

„Централното военно окръжие и неговите структури в страната всяка година извършват актуализиране на базата данни за хората от резерва и запаса, които се водят на военен отчет“. Това съобщиха от Министерството на отбраната. В прессъобщението не се казва какъв е поводът за припомнянето, но истинската причина за него е новината, че бургазлии са получили повиквателни за явяване във военно окръжие.
Един от получилите повиквателната, който не е част от доброволния резерв и отбил е наборната си служба преди повече от 20 години, разказва, че никога досега не са го търсили по подобен повод и начин. Обяснението, което му е дадено, че при военно положение, има два часа да се яви на указано за него място. Поискани са му размери на обувки и на дрехи. От МО обясняват, че военните окръжия рутинно изпращат повиквателни заповеди за даване на мобилизационно назначение за военно време до гражданите, но не ги вземат на действителна военна служба и не ги мобилизират. Само и единствено след решение на Народното събрание и указ на президента може да се обяви мобилизация, уточняват от министерството. Никой няма право без тези изисквания да обявява мобилизация и да мобилизира българските граждани.
„Гражданите, които получат повиквателна, трябва да се явят в съответното военно окръжие по местоживеене и да предоставят необходимите актуални данни за ръст и размери, включително на облекло и обувки. Това се прави в изпълнение на разпоредбите на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, съгласно които на резервистите или запасните трябва да бъдат осигурени униформи и обувки, ако бъдат призовани на действителна военна служба или мобилизирани. Тази дейност е рутинна и се извършва от Централното военно окръжие и неговите структури в страната два пъти в годината след отписване от военен отчет на съответния набор към юни и декември на календарната година. Няма никаква връзка с военния конфликт в Украйна. Актуализацията на базата данни се налага, поради отписване или изключване от военен отчет на резервисти или запасни, освободени от служба в запаса в съответствие с чл. 62 от Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България“, се казва още в съобщението на МО. Съгласно чл. 95. От Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България „запасен, който не изпълни задължение, възложено му с този закон, се наказва с глоба от 270 до 1000 лв.“