Приемат заявления за целева помощ за отопление през зимата

От днес до 31 октомври дирекциите „Социално подпомагане“ ще приемат заявления за целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон. Кандидатства се по настоящия адрес или в разкрити за целта приемни, чрез лицензиран пощенски оператор или през Системата за сигурно електронно връчване.
Паричната помощ за отопление се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември тази година до 31 март следващата. Размерът ѝ ще се определи със заповед на социалния министър, което предстои след като КЕВР утвърди цената на електроенергията за бита от днешна дата. Осъвременяването на пенсиите, което е в сила също от днес с 5% няма да повлияе на доходния критерий за този вид подпомагане за пенсионерите. Право на помощ на отопление имат хора и семейства със средномесечен доход за предходните шест месеца преди подаването на заявлението, който е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп, съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието или липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.
За да получат помощ, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най малко шест месеца преди подаване на заявлението като не са отказвали предлагана им работа или включване в обучение. Подробна информация е публикувана на сайта на агенцията за социално подпомагане. От там може да бъде изтеглено и заявлението за целевата помощ за топло.