Приемат план за интегрирано развитие на община Джебел

Общинският съвет в Джебел ще заседава на 3 септември. В проекта за дневен ред са включени осемнадесет точки. Кметът на общината Неджми Али ще внесе предложение за приемане на План за интегрирано развитие на община Джебел за периода 2021-2027 година.
Предвижда се местните парламентаристи да гласуват Програма за намаляване на риска от бедствия, отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2020 г., отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, както и отчет за дейността на Общинския съвет за периода от януари до юни 2021г. Сесията трябва да определи броя на групите и броя на децата и учениците в детските градини и обслужващите звена за учебната 2021/2022 г. Кметът ще предложи училища и детски градини да бъдат включени в списъка на средищни училища и средищни детски градини.