Приемна на секретар и омбудсман в община Стара Загора

Секретарят на Община Стара Загора Делян Иванов ще участва в съвместна приемна с обществения посредник на Стара Загора Надежда Николова днес от 10.30 ч. до 12.30 часа. Тя ще се проведе на бул. „М.М. Кусев“ №34 А, ет.1. На съвместната приемна заинтересованите граждани ще имат възможност да получат информация и да поставят въпроси, свързани с дейността на общинската администрация, административното обслужване и обратната връзка с гражданите, както и за казуси, свързани с прилагането на общински нормативни актове и други сфери от компетенцията и правомощията на секретаря на общината и местния омбудсман.