Приеха бюджета на община Благоевград

Общински съвет – Благоевград при Бюджет 2024 година на Община Благоевград. Това се случи по време на днешното извънредно заседание на местния парламент. Кметът Методи Байкушев обясни, че детайлно бюджетът е бил представен по време на проведеното в Благоевград обществено обсъждане, както и в постоянните комисии към общинския съвет.
От думите му стана ясно, че на база това са били направени леки корекции, така че да отговарят на нуждите на обществото. „Бюджетът е политика, не е само числа, които да управляваме. Предвидили сме реални приходи, които ще реализираме през тази година, разходната част е намалена“, каза още той. Макрорамката на Бюджет 2024 година е в размер на 45 785 337 лв. Предвидените разходи пък са в размер на 43 599 688 лв., което означава, че положителният баланс за годината ще бъде в размер на 2 185 649 лв. Дефицитът в Бюджет 2024 година е в размер на 20 209 868 лв.
Сред основните приоритети, залегнали в Бюджет 2024 година са благоустрояване на града, повече пари за малките населени места и образование, развитие на социалните услуги, културата, спорта и други. Кметът Байкушев добави, че Община Благоевград работи много активно и за привличането на повече инвеститори, с което се очаква да се генерират и повече приходи в общинската хазна. Друга важна задача пред общинското ръководство е да се актуализират общинските такси, така че да бъдат адекватни за времето си и да са сравними с тези на останалите общини.