Приеха бюджета на община Ямбол за 2018 година

Общински съвет – Ямбол прие без промени предложения от кмета Георги Славов бюджет на общината за 2018 г. Финансова стабилност, развитие на инфраструктурата и ефективно усвояване на европейски средства – това са основните приоритети, изтъкнати от кмета по време на днешната сесия на ОбС.
„Това е консервативен бюджет, който обаче продължава линията на стабилно развитие на града“, заяви още по време на дебатите Георги Славов. Залагане на достатъчно средства за създаването на все по-добра градска среда чрез следване на политиката за цялостно благоустрояване на Ямбол, текущи ремонти на улична мрежа, тротоари и зелени площи допълват финансовата рамка на бюджета.
Осигуряване нормалното функциониране на сферите: образование, здравеопазване и социални услуги, развитие на спорта и културния туризъм са другият ключов елемент в Бюджет 2018. Общият размер на бюджета на община Ямбол за 2018 г. възлиза на 54,7 млн. лева. Приходите от държавни трансфери и преходен остатък от 2017 година за финансиране на делегираните от държавата дейности са близо 32 млн. лева. Планираните местни приходи са 22,8 млн. лева., от които данъчни приходи – 7,6 млн. лв. и неданъчни приходи – 11 млн. лв. Предвидени са капиталови разходи в размер на около 2 млн. лева.