Приеха на първо четене Бюджет 2018

Държавният бюджет за 2018 г. мина на първо четене в парламента. Той беше подкрепен от 126 депутати, 96 бяха „против“, а един се въздържа. Според Министерство на финансите през 2017 г. българската икономика се очаква да отбележи реален растеж от 4%. За 2018-а се предвижда икономическият ръст слабо да се забави до 3,9%. Крайното потребление ще се повиши с 4,7%, а ръстът при инвестициите ще се ускори до 4,3%.
При засилване на вътрешното търсене растежът на вноса на стоки и услуги ще достигне 7,1%. В резултат нетният износ ще има отрицателен принос към растежа на БВП от 0,5%. За периода 2019-2020 г. се очаква ръстът на БВП да се запази на ниво от 3,9%. Вътрешното търсене ще остане водещо за повишението на БВП по линия както на потреблението, така и на инвестициите.