Приеха промени в бюджета на община Мъглиж

Общинският съвет в Мъглиж прие актуализирано разпределение за промените по бюджета на община Мъглиж за третото тримесечие на 2017 г. Приходната част на бюджета се увеличава с 228 000 лева, като данъчните приходи нарастват със 114 000 лева. Общинските такси бележат ръст от 109 000 лева, а неданъчните приходи се увеличават с 5 000 лева.
В разходната част на бюджета средствата за местни дейности са 228 000 лева, от които 144 000 лева за Общинската администрация. За дейност „Общински съвет” ще бъдат похарчени 2 000 лева, а сумата за улично осветление е 6 200 лева. Останалата част в размер на 75 100 лева ще отиде за дейност „Спортни бази и спорт за всички”.