Приеха промени в Закона за лечебните заведения

Окончателни промени в Закона за лечебните заведения одобриха депутатите, като го приведоха в съответствие със Закона за публичните предприятия. Според приетия преди година Закон за публичните предприятия, публични предприятия са търговските дружества с над 50% държавно или общинско участие, каквито са и държавните и общински болници. С тези промени трябва да се избегнат съществуващи противоречия между двата закона. Така с приетите днес промени директорите на болници могат да сключват трудов договор, за да извършват лекарска и преподавателската си професия във вузове.