Приключиха част от ремонтите в читалище „Заря”

Приключиха част от ремонтите в читалище „Заря“. Готова е рампата и е монтиран подемника за хора с увреждания, което осигурява достъпност до институцията. Средствата са по проект „Осигуряване на достъпна архитектурна среда за културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания” за 57 хиляди лева изготвен от Община Хасково и реализиран от читалището. 30 хиляди от общинския бюджет са вложени в обновяването на тоалетни в читалището, които не са ремонтирани основно от изграждането на сградата.
До края на седмицата ще бъде обявена обществена поръчка за ремонт на отоплителна и вентилационна система на читалището за 214 хиляди лева. Предвижда се газификация на сградата, пълна подмяна на котелната и отоплителната инсталация, изграждане на вентилационна инсталация. Повече от 25 години голямата зала на читалище „Заря“ не се отоплява през зимата, до сега няма изградена система за охлаждане и вентилация.
Подписан е договора по програма Трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020, по проект за обновяване на осветителната и озвучителна инсталация в читалище „Заря“. Със 700 хиляди лева по този проект ще се ремонтира и сцената на читалището. Към момента се изготвя документацията за обявяване на обществена поръчка за това обновяване. Сега осветлението е от преди около 60 години. Предстои и ремонт на покрива на читалището, който ще бъде включен в обща обществена поръчка за текущи ремонти на общински сгради през тази година.