Приключи електронният прием на първокласниците във Варна

Приключи електронният прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2024-2025 година. Общо 3007 първокласници са записани към 1 юли 2024 година. След приключване на електронния прием са обявени 335 свободни места в 28 общински училища от всички административни райони в града и прилежащите селища.
Свободните места са публикувани на платформата https://school.uslugi.io. Считано от 3 юли 2024 година записването на бъдещите първокласници става на място в училищата, в които има обявени свободни места. Община Варна напомня, че съгласно Закона за предучилищното и училищното образование родителите на незаписаните, подлежащи на прием в първи клас деца за учебната 2024-2025 година, имат задължението да ги запишат в училище до 15 септември 2024 година.