Пробив срещу строежа на небостъргачи в София

Заедно със заместник-кмета на район „Младост“ Биляна Петрова, вчера Постигнахме сериозен пробив във връзка с проекта на Закона за устройството и застрояването на Столична община, входиран от народни представители от ГЕРБ на 04.10.2017 г., срещу който се борим вече няколко месеца, каза Десислава Иванчева, кмет на район „Младост“ към Софийска община. Този законопроект предвижда вратички, обслужващи инвеститорски интереси, свързани със зони с небостъргачи и строежи в междублоковите пространства в София. Той беше приет на първо четене.
Използвахме законовия срок за предлагане на промени между първо и второ четене и проведохме сериозни и конструктивни разговори, в резултат на които, народни представители от БСП, ВОЛЯ и Обединени патриоти ще входират предложения за изменения по най-конфликтните текстовете, които далеч не са в интерес на жителите на София. Терените около БАН, до Цариградско шосе да не бъдат една от зоните, предвидени за строеж на небостъргачи без озеленяване, каза още Десислава Иванчева.
Коментирахме Параграф 27, който предвижда възможност за застрояване на градинки в междублокови пространства. Текстът на този параграф е с многозначно тълкуване. Поискахме отпадането му от закона и получихме уверение от председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов, че това ще се случи.
Настояваме предвидените зони за небостъргачи в закона да бъдат урегулирани в Общия устройствен план на София. Аз като кмет на район „Младост“ заедно с Общинските съветници Марта Георгиева, Войслав Тодоров, заместник-кметът на „Младост“ Биляна Петрова, Борислав Сандов категорично заявяваме, че ако тези промени не бъдат нанесени в закона, ще продължим да се борим с всички средства. Няма да позволим безобразия и беззакония да се узаконяват легално чрез парламента, поясни още кметът на Район „Младост”.