Пробите на храната за салмонела в спортното училище са отрицателни

Пробите от храната в Спортното училище в град Пловдив не показват наличие на салмонела, листерия и бацилус цереус, съобщават от Българската агенция за безопасност на храните. При извършеното лабораторното изследване е установено несъответствие по показанията за хигиена на производствените повърхности.
Спряна е експлоатацията на обекта и са връчени предписания за извършване на основно почистване и дезинфекция на работните помещения и повърхности, както и за изследване за заразоносителство и здравословно състояние на персонала. Проби за допълнителни изпитвания за норовирус и ентеротоксини са изпратени в лаборатория на БАБХ в град София. Резултати от тях се очакват след три дни. Норовирусът е патоген, причиняващ стомашно-чревни инфекции с бързо разпространение. Възможно е да бъде причинител на хранително отравяне, като заразяване може да се случи при консумация на замърсена храна, уточняват от БАБХ. Миналата седмица десетки ученици от училището получиха симптоми на хранително натравяне. Някои от тях се наложи да бъдат настанени в болница.