Проблеми с ваксинацията в Дома за стари хора в Церова кория

Като проблемна определи предстоящата ваксинация в старческите домове Нина Ненкова, ръководител на три социални институции за възрастни с умствена изостаналост във великотърновското село Церова кория. 71 са пълнолетните с умствена изостаналост в дома, в преходното жилище и в центъра за настаняване от семеен тип в Церова кория.
Хората не могат да вземат самостоятелно информирано решение за предстоящата ваксинация. Близките на двадесетина процента от болните са дали съгласие по телефона, но не и с писмен документ. От 42 души персонал ще се ваксинират не повече от 10 на сто. Първият проблем е къде ще се направи ваксинацията, коментира директорът на трите институции Нина Ненкова: „Кой ще ги ваксинира? Личният лекар на потребителите е един, а на персонала са различни. В последствие обаче – наблюдението на тези хора. При нас са с умствена изостаналост и голяма част от тях са с глухонемота, невладеещи жестомимика. Обратната връзка е много деликатна и специфична. Кой ще проследи състоянието им в последствие? Те не са в състояние да кажат какво им е“. За хората с умствена изостаналост без близки решението трябва да се вземе от социалните работници, които се въздържат да го направят.