Проведоха международна бизнес конференция в София

Проведе се първото издание на международната бизнес конференция IT Hub Connect. От името на двете организации, които съвместно подготвиха събитието – Американската търговска камара в България и Индийско-българската бизнес камара – двамата президента д-р Красимира Чемишанска и адвокат Борислав Боянов приветстваха над 300 гости от близо 20 държави. Те подчертаха, че синергията в споделянето на идеята за събитието е пример за възможностите, които има нашата бизнес-общност. Те благодариха на държавните институции у нас и на европейско ниво, на спонсорите и на екипите, подпомогнали осъществяването на тази важна конференция.
Борислав Боянов посочи редица данни и факти за дигиталната икономика на България, сред които изпъква, че 20% от износа на България към САЩ са дигитални услуги. Д-р Чемишанска посочи, че страната ни има неизползван потенциал, въпреки значителният ръст през последните десетилетия.