Провеждат консултации за РИК Хасково

Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова насрочи дата за провеждане на консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия /РИК/ за предстоящите на 4 април 2021 г. избори за народни представители. Консултациите ще се проведат днес от 10:30 часа в Областна администрация – Хасково.
За участие са поканени всички парламентарно представени партии и коалиции. РИК-Хасково ще се състои от 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар. Право на участие в РИК с 1 член има и коалиция „Демократична България – Обединение“. В случай, че изброените партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на РИК става 14 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на РИК, като в случая това е партия ГЕРБ. Тогава съставът на РИК-Хасково ще бъде от 15 членове.
Назначаването на РИК става от Централната избирателна комисия по предложение на Областния управител след проведени консултации с партиите и коалициите. Централната избирателна комисия назначава РИК за всеки район до 50 дни преди изборния ден, тоест в срок до 12.02.2021 г. включително.