Проверяват всички пожарни хидранти в Благоевград

Екипи на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Благоевград и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ извършиха проверка на всички пожарни хидранти на територията на областния център.
Целта на проверката е да се гарантира изправността на хидрантите, което е от съществено значение при възникване на аварийни ситуации, свързани с пожари, както и да се осигури безпрепятствения достъп до тях. Другата цел на инспекцията бе превенция срещу нерегламентираното използване на съоръженията. Съвместните усилия ще продължат, особено преди началото на пожароопасния сезон, за да се гарантира, че пожарните хидранти са в техническа готовност за използване при нужда.