Проверяват законно ли се строи на плаж „Бутамята” в Синеморец

Върховната административна прокуратура поиска проверка законни ли са строителните дейности на плаж „Бутамята“ в село Синеморец. Тя ще бъде извършена от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).
Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите за строителство на хотел на първа линия над плажа. В публикацията се споменава, че построеният хотел е незаконен, тъй като на мястото е одобрен строеж на три вили. От МОСВ и ДНСК се изисква да проверят продължава ли строителството в недвижим имот в землището на местността „Бутамята“ и съответства ли изграденото до момента на издадените строителни книжа, попада ли имотът в обхвата на ПП „Странджа“ и спазена ли е забраната за строителство в природните паркове. Следва да се разбере издадени ли са необходимите актове – предпоставка за законност на строителството, дали са спазени изискванията за съгласуване на проекта или инвестиционното предложение, както и дали е извършена оценка за степента на отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете.
Трябва да се изяснят и всички останали условия за законност на строителството -– собственост и статут на земята, влезли в сила устройствени планове, договори и дали са съобразени с конкретните правила и изисквания на ЗУЧК. След приключване на проверката до ВАП следва да бъде изпратен обобщен доклад, в който да се отразят направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях. Докладът следва да бъде пратен на ВАП в кратък срок. В случаи на констатирани престъпления, материалите следва да се изпратят и на компетентните прокуратури, наред с ВАП.