Проверяват пешеходните пътеки в Мъглиж

Проверяват пешеходните пътеки в Мъглиж. По принцип проверките ще обхванат всички пешеходни пътеки в цялата страна. Те ще продължат до края на февруари. Ще се следи дали са изпълнени изцяло с бял цвят, дали са сигнализирани със съответните пътни знаци, изпълнени ли са критериите за местоположението на пешеходните пътеки, отговаря ли типът и размерът на пешеходната пътека на нормативните изисквания.
„За смъртта подходящи сезони няма. Ще има сигнали и писма до кметовете на всички населени места. Ще последват и предложения от страна на прокуратурата до лицата, които по силата на нормативните актове са задължени да осъществяват контрол. В случай на неизпълнение ще последват санкции и от МВР, и от прокуратурата“, обясни главният прокурор Сотир Цацаров. Целта е да се установят местата, където пешеходните пътеки са почти невидими или са видими, но са в отклонение на изискванията.
В населените места тежките катастрофи са 4038. Тези в извън населените са почти два пъти по-малко. В селата и градовете, където отговорността е на кметовете, всяко 12-о тежко ПТП завършва със смърт. В градовете е всяко 26-то. Регионалният министър Николай Нанков заяви, че няма синхронизиране за пешеходните пътеки по републиканските пътища. Те трябва да са изцяло бели и без никакви символи и изписвания.