Проверяваха ТЕЦ „Брикел” и „Ей И Ес” за замърсяване на Гълъбово

Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) Стара Загора е извършила превантивна проверка на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД и ТЕЦ „ЕЙ и ЕС-ЗС Марица Изток 1“ ЕООД след отчетени завишени стойности на серен диоксид в атмосферния въздух, регистрирани от автоматична измервателна станция Гълъбово на 2 септември. Това съобщиха от пресцентъра на инспекцията.
Директорът на РИОСВ – Стара Загора Диана Искрева-Идиго и директорът на дирекция „Контрол на околната среда” Георги Русев са се срещнали с изпълнителните директори и еколозите на двата ТЕЦ-а, раположени в Гълъбово. По време на разговорите са обсъдили превантивни мерки за недопускане превишаване на разрешените норми и гарантиране работата на централите в съответствие с комплексните им разрешителни. От РИОСВ съобщават още, че в 20:00 часа на 1 септември дружество „Брикел“ ЕАД започва разпалване на Котел К2, който е бил спрян за осъществяване на планов ремонт. Инсталацията влиза в паралел към 12:00 часа на 2 септември и се разпалва и Котел К5. Дружеството планира да работи с намален капацитет до юни 2023. РИОСВ – Стара Загора съблюдава стриктно качеството на атмосферния въздух и извършва регулярни превантивни дейности, превантивен и текущ контрол с оглед недопускане на нерегламентирано изпускане на емисии от големите горивни инсталации в енергийния комплект „Марица – Изток“, допълват още от инспекцията. Припомняме, че със заповед на директора на РИОСВ – Стара Загора на 29 юли т.г. е наложена принудителна административна мярка на „Брикел“ ЕАД, Гълъбово, с която се спира дейността на Горивна инсталация за производство на топлинна енергия на дружеството Административен съд – Стара Загора отмени предварителното изпълнение на мярката, а Върховен административен съд потвърди тяхното определение.